Legepladsen på Mejsevænget

Lille legeplads med sjov cykelbane i et hyggeligt grønt anlæg.

Faciliteter

  • Boldbur
  • Legehus
  • Klatrestativ
  • Vippedyr
  • Kolbøttestænger
  • Pilekrat
  • Cykelbaner, der snor sig ud og ind mellem træer og legeredskaber.

Adresse

Legepladsen på Mejsevænget

Mejsevænget 9

2400 København NV